Project Description

제1차 코베카 베트남 문화탐방

Các hoạt động của Hiệp hội giao lưu văn hóa Hàn- Việt

Purpose 민간차원에서 베트남과의 문화교류 및 협력을 강화하고 베트남과의 본 협회의 역할을 확대코자 함
Đẩy mạnh hoạt động giao lưu hợp tác văn hóa và, kêu gọi sự tham gia của các nhà đâu tư vào Việt Nam cùng với các thành viên khác có quan tâm đến Việt Nam
Date Nov.21st -25th 2013
Venue 경제수도 호치민과 아시아의 파리 달랏
Thăm TPHCM, TP Đà Lạt
Visitors 유태현대사 外 총 10
Hội trưởng Yoo Tae Hyun và 10 thành viên của
Schedule 럼동성 경제관련 간담회, 달랏대 HOA 총장 면담, 럼동성 성장 / 예방 및 만찬, 호치민 만찬 (오재학 총영사 外 22명)
Buổi gặp gỡ giữa tổ chức KOVECA và và những nhà kinh doanh của tỉnh Lâm Đồng ( ông Trần Văn Dũng, phó trưởng phòng nghiệp vụ Sở nội vụ, Đến thăm trường Đại học Đà Lạt (có sự tham gia của ông Nguyễn Đức Hòa, hiệu trưởng trường Đh Đà Lạt và trưởng khoa Đông Phương học Ông Cao Thế Trình), (NGUYEN XUAN TIEN) Buổi gặp mặt chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Xuân Tiến Buổi dùng cơm thân tình tại thành phố HCM (Opinion Leader 22pers.)
M/T. Topic
  • 럼동성의 소수민족문화를 중심으로 문화교류 검토
  • 농업과 식품, 관광분야 협력모색을 위한 계획 수립
  • 달랏시 설립 120주년에 맞춰 다양한 행사에 대한 참가 및 협조
  • 요청 시 코베카 차원에서 적극적인 협조 약속

 

  • Xem xét việc giao lưu văn hóa giữa hai nước,
  • tập trung vào việc trải nghiệm văn hóa của người dân tộc thiểu số ở tỉnh Lâm Đồng
  • Tìm cách hiệp lực giữa cá lĩnh vự như nông nghiệp- thực phẩm, du lịch…
    – Có nhiều hoạt động giúp đỡ khác nhau vào đúng dịp kỷ niệm 120 năm
  • thành lập thành phố Đà Lạt, Hợp tác mở rộng hoạt động du lịch, các khu