Project Description

제2차 코베카 포럼

Đại hội lần thứ 2 của KOVECA

Date / Venue Feb. 19th 2014 / Scalatium / 100pers.
Subject 한베 수교 21주년 문화협력 강화 방안 (팜후찌 주한 베트남대사)
Ngài tổng lãnh sự Việt Nam tại Hàn Quốc- ông Phạm Hữu Chí có bài phát biểu về việc đánh
giá hoạt động ngoại giao trong 21 năm qua và đề ra phương án mở rộng hoạt động hợp
tác văn hóa
Pro. 성악가 오창호 교수 축하공연, 한.베 협력을 상징하는 그림 증정 (갤러리 미쉘)
Nghệ sĩ Oh Chang Hoo biểu diễn nhạc chào mừng. Gallery Michel trao tặng tranh cho