Project Description

코베카 1차 포럼

Đại hội KOVECA lần thứ 1

Purpose 베트남의 문화, 역사, 정치, 경제, 사회에 대한 정확한 이해를 바탕으로 민간차원에서 베트남과의 문화교류 및 협력을 강화하고 일반인 및 베트남 관련한 기업회원의 저변을 확대코자 함
Đẩy mạnh hoạt động giao lưu hợp tác văn hóa và, kêu gọi sự tham gia của các nhà đầu tư vào Việt Nam cùng với các thành viên khác có quan tâm đến Việt Nam
Date Oct.11th 2013 (Fri.) 18:00
Venue Scalatium (구, 목화예식장)
Visitors 70pers.
Topic “동남아시아의 Next Korea, 베트남에서 기회를 잡아라”
Việt Nam- Hàn Quốc mới của Đông Nam Á, hãy nắm lấy cơ hội tại Việt Nam
Lecturer Jo, Young-tae
Profile
  • 서울대 경영학과 및 행정대학원 졸 /(미)스탠포드대 객원연구원
  • 전 주 베트남 한국대사관 상무관 –베트남산업무역 공로훈장 수여
  • 현 통상산업자원부 수출입과장

 

  • Xuất thân từ khoa kinh doanh Đại học quốc gia Seoul và / thạc sĩ chuyên ngành hành chính
  • Nhân viên nghiên cứu của Đại học Stanford
  • Cựu nhân viên thường vụ của đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
    – Huân chương đóng góp cho sự nghiệp kinh tế Việt Nam
  • Trưởng bộ phận xuất nhập khẩu bộ tài nguyên môi trường