Project Description

제 3차 코베카 포럼

Đại hội lần thứ 3 của KOVECA

Date / Venue Apr.. 24th 2014 / Scalatium / 65pers.
Topic “특별한 베트남 문화 이야기”권쾌현(전 연합뉴스 베트남 특파원)
Đặc phái viên tại Việt Nam của Yonhap News ông Kwon Kwe Hyun phát biểu nội
dung “Sự đặc biệt của văn hóa Việt Nam”
Contents 세월호 참사 희생자를 추모하는 추모와 뉴미디어유통산업협회 MOU
Kí hiệp ước MOU về việc hợp tác giữa Hiệp hội thông tin hàn Quốc